ابوالفضل ابوترابی

طرح نمایندگان برای تعیین تکلیف حق‌التدریسی‌های جامانده

/
فارس: ابوالفضل ابوترابیگفت: طرح تعیین تکلیف و ساماندهی حق‌التدریسی‌ه…
ابوالفضل ابوترابی

ضرورت تولید دستبند‌های الکترونیک در داخل کشور

/
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به ضرورت طبقه‌بندی زندان‌ها گف…
ابوالفضل ابوترابی

تنها ۵ درصد مشکلات فرهنگی نیاز به برخورد قضایی دارد

/
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی با اشاره به فاصله بین فرهنگ عمومی و فره…
ابوالفضل ابوترابی

تنقیح قوانین منجر به تعیین تکلیف قضات و مجریان قانون می‌شود

/
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی در خصوص تنقیح قوانین و مقررات در چهار…
ابوالفضل ابوترابی

اصلاح قوانین مالکیت صنعتی ایران با الگوگیری از کشورهای مترقی

/
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی درباره حقوق مالکیت صنعتی در ایران، گ…
ابوالفضل ابوترابی

اصلاح ساختار دولت در چه شرایطی محقق می‌شود؟

/
خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی در خصوص اینکه آیا می‌توان تفکیک بخش ب…
ابوالفضل ابوترابی

تایید فله ای نامزدهای مشکل‌دار شورای شهر

/
آنا: ابوالفضل ابوترابی درباره افزایش تخلف میان اعضای شوراهای شهر و ر…
ابوالفضل ابوترابی

گره جرم سیاسی در نگاه قضات است

/
ایران آنلاین: رضوانه رضایی پور: بگو مگوها بر سر مسأله جرم سیاسی…
ابوالفضل ابوترابی

برخی نمایندگان برای انصراف از استیضاح‌ها آپارتمان گرفته‌اند

/
فارس: ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: جدیدا برخی‌ها موضوع نظام پارل…
ابوالفضل ابوترابی

هیئت وزیران مصوبه‌ای برای انتخابات شورایاری‌ها ندارد

/
مهر: ابوالفضل ابوترابی گفت:برگزاری انتخابات شورایاری‌ها را خلاف…