ابوالفضل ابوترابی

افشاکنندگان فساد، تشویق خواهند شد

/
افشاکنندگان فساد، تشویق خواهند شد تسنیم:ابوالفضل ابوترابی با اشاره طرح‌های مجلس درباره مبا…
ابوالفضل ابوترابی

لزوم بیمه همگانی ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه

/
لزوم بیمه همگانی ساختمان‌ها در برابر حوادث غیر مترقبه ایسنا: یک عضو…
ابوالفضل ابوترابی

استیضاح وزیر آموزش و پرورش

/
استیضاح وزیر آموزش و پرورش خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی از کلید خو…
انتقال پایتخت

جذب نشدن پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه

/
جذب نشدن پذیرفته‌شدگان آزمون استخدامی قوه قضائیه خانه ملت: ابوالفضل اب…
ابوالفضل ابوترابی

بهبود نسبی عملکرد نظارتی مجلس دهم

/
بهبود نسبی عملکرد نظارتی مجلس دهم ایمنا: ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: از…
ابوالفضل ابوترابی

تصویب CFT و پالرمو زمینه ساز نفوذ بیگانگان

/
تصویب CFT و پالرمو زمینه ساز نفوذ بیگانگان خانه ملت: ابوالفضل ابوترابی  در پاسخ به …
ابوالفضل ابوترابی

سوء مدیریت مشهود برخی مسئولان در سیل اخیر

/
سوء مدیریت مشهود برخی مسئولان در سیل اخیر رسا: ابوالفضل ابوترابی …
ابوالفضل ابوترابی

تمرکز خطرناک ثروت و جمعیت در تهران

/
تمرکز خطرناک ثروت و جمعیت در تهران جوان: ابوالفضل ابوترابی، عضو کمیسیون …
تروریستی دانستن سپاه

کینه و عصبانیت ترامپ و تروریست خواندن سپاه

/
کینه و عصبانیت ترامپ و تروریست خواندن سپاه ایسنا: یک عضو کمیسیون ام…
ابوالفضل ابوترابی

برگزاری علنی محاکم قضایی، فساد را کاهش می دهد

/
برگزاری علنی محاکم قضایی، فساد را کاهش می دهد خانه ملت: ابوا…