ابوالفضل ابوترابی

بازداشت چند روزه ۵۰ هزار نفر برای تامین وثیقه

/
بازداشت چند روزه ۵۰ هزار نفر برای تامین وثیقه خانه ملت: ابو…
ابوالفضل ابوترابی

 روحانی به دو قطبی سازی کشور روی آورده

/
 روحانی به دو قطبی سازی کشور روی آورده صاحب نیوز: ابوالفضل ابوترابی در خصوص فع…
ابوالفضل ابوترابی

یارانه باید۸۰۰ هزار تومان باشد/ مجلس، خادم الدوله است

/
یارانه باید۸۰۰ هزار تومان باشد پول نیوز: ابوالفضل ابوترابی با ا…
ابوالفضل ابوترابی

گاف های امنیتی رئیس جمهور

/
گاف های امنیتی رئیس جمهور ابوالفضل ابوترابی در گفتگو با صاحب نی…
ابوالفضل ابوترابی

مسئولین خسته و بی‌انگیزه مهم‌ترین مانع برای تولید کنندگان هستند

/
مسئولین خسته و بی‌انگیزه مهم‌ترین مانع برای تولید کنندگان هستند …
ابوالفضل ابوترابی

تصویب لوایح «تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد»؛ راهگشای مشکلات کشور

/
تصویب لوایح «تعارض منافع، شفافیت و مبارزه با فساد»؛ راهگشای …
ابوالفضل ابوترابی

حذف کارت سوخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت

/
حذف کارت سوخت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای کشور هزینه داشت ابوالفض…
ابوالفضل ابوترابی

بسیج، یک اقیانوس بی انتها است

/
بسیج، یک اقیانوس بی انتها است خبرگزاری بسیج: نماینده مردم در مجلس گفت:…
ابوالفضل ابوترابی

احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات

/
احتمال بررسی طرح تعیین مکان برای برگزاری تجمعات ایسنا: یک عضو کمیسیون حقو…
ابوالفضل ابوترابی

سیاست مالیات برخانه‌های خالی در کاهش اجاره‌‌‌بها و قیمت مسکن موثر است

/
سیاست مالیات برخانه‌های خالی در کاهش اجاره‌‌‌بها و قیمت مسکن موثر اس…