۱- دادرس درجه یک مرکز استان اصفهان
۲- رئیس دادگاه عمومی بخش کرون
۳- دادستان شهرستان تیران وکرون
۴-یکی از ۵نفر معتمد ین اجرائی ایثارگران نجف آباد
۵- رئیس هیئت مدیره انجمن یادگاران امام (فرزندان وهمسران شاهد)
۶- عضو هیئت مدیره تعاونی مسکن دادگستری کل استان اصفهان
۷- عضو هیئت امنائ وهیئت موسس خیریه های دیالیز تیران وخانه محبت تیران وهمکاری با خیریه های سالمندان وقمر بنی هاشم نجف اباد
۸- عضو خیرین سلامت استان اصفهان
۹- عضو علی البدل شورای شهر نجف آباد
۱۰- نمایندگی مردم نجف آباد،تیران و کرون در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی