ابوالفضل ابوترابی

گزارش معاونان وزارت اطلاعات در مورد دو تابعیتی ها

فارس: ابوالفضل ابوترابی گفت: امروز (سه شنبه بیست و یکم خرداد) نشستی را با معاونین وزارت اطلاعات پیرامون بحث دوتابعیتی‌ها داشتیم و در این نشست مسائل مختلف پیرامون این موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفت و معاون اداره اطلاعات گزارشی را در این باره ارائه کرد.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: موضوع دو تابعیتی‌ها امروز یک آسیب جدی برای نظام و کشور است و ما با یک سری خلاء‌های قانونی در این زمینه مواجه هستیم که این خلاء‌های قانونی باید برطرف شود.

نماینده مردم نجف‌آباد، تیران و کرون در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در جلسه امروز موضوع خلاءهای قانونی در بحث دوتابعیتی‌ها مطرح شد که از جمله آن می‌توان به وجود خلاء قانونی در رابطه با دارندگان گرین‌کارت، همچنین اقامت، اقامت بلندمدت، اقامت دائم، امتیاز سرمایه‌گذاری و … اشاره کرد.

ابوترابی خاطرنشان کرد: موضوع دوتابعیتی‌ها امروز فراتر از بحث تابعیت است و بحث گرین‌کارت و اقامت دائم که این موارد تابعیت حساب نمی‌شود، اما یک امتیازی است که به فرد مورد نظر توسط یک کشور خارجی اعطا شده است و خاصیت همان تابعیت را دارد، اما متأسفانه در قوانین ما این موضوع ذکر نشده است.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: دوتابعیتی‌ها در کوتاه‌مدت و بلندمدت یک خطر بالقوه برای کشور و نظام هستند و ضرباتی که به کشور و نظام می‌زنند، به مراتب سنگین‌تر از ضرباتی است که از جانب دشمن به ما وارد می‌شود.

ابوترابی اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بسیاری از نفوذها، عملیات‌های جاسوسی و همچنین خرابکارانه در نتیجه همین حضور دوتابعیتی‌ها حاصل می‌شود.

ابوترابی خاطرنشان کرد: گزارش اداره اطلاعات در جلسه امروز نشان داد که دستگاه اطلاعاتی ما اقدامات خوبی را در بحث دوتابعیتی‌ها انجام داده، ما هم ضمن تشکر از اداره اطلاعات، لازم است مجلس و دستگاه‌های امنیتی دست به دست هم دهند تا خلاءهای قانونی در این حوزه را مرتفع سازند.

این نماینده مجلس در پایان گفت: گزارش امروز اداره اطلاعات نشان داد که این نهاد اشراف خوبی روی بحث دوتابعیتی‌ها دارد و در رابطه با این موضوع در پاسخ به استعلامات برای افراد به صورت فرد به فرد، اطلاعات مربوط به آنها را اعلام می‌کند و به خاطر مصلحت نظام و کشور، اطلاعات را به صورت کلی مطرح نمی‌کند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

1 پاسخ
  1. #مجلس مقتدر
    #مجلس مقتدر گفته:

    این آخرین پیامیست ک من در این سایت میگذارم و بعدش مثله سایره دوستان ک صدبرابر ناامیدتر به آینده؛زندگی و سرنوشتشون نسبت به قبل از طرح اصلاحیه ی شما و مجلسیان در بحثِ نظام وظیفه شدند دراین سیستمه اصلاح ناپذیر سکوت اختیار میکنم؛برای رفعِ حصر و احقاقِ حقوقِ شهروندیشون میلیونها جوان التماستون کردن،قسمتون دادن و شما باعلمِ ب این ظلمها از طرفِ چند مقاومِ منفعت طلب در برابره ۳۰۰نماینده ی مردمی و مجلس سکوت کردید؛در برابره هدر رفته میلیونیه نیرویه انسانی سکوت کردید؛در برابره خراب شدنه زندگیه میلیونها خانواده سکوت کردید؛در برابره عوض شدنه سرنوشته میلیونها جوان سکوت کردید؛درصورتیکه پیگیریهای مستمر و پافشاری ب اجرایِ قانون و مصوباتِ قوه ی مقننه میتوانست این دوران رو بجایِ تهدید تبدیل ب فرصت کند؛میتوانست با ایجادِ اشتغال،مشوقی برای رفعِ معضل بیکاری باشد؛میتوانست امیدی باشد برایه دلهایه مرده ی جوانِ ایرانی در این شرایطِ بحرانی؛میتوانست دید ب مسئولین و عرقِ ملی رو زنده کند؛میتوانست مشوقی برای ازدواج این سنتِ پیامبر اسلام باشد و مشکلِ ازدواج و ناهنجاریه وحشتناکی ک بعدا سر باز خواهد کرد و مسئولین تازه ب فکره مدیریتهایه بحران از بحرانهایه ایجاد شده توسطِ لجاجتهای خودی بیفتند رو حل کند؛فساد در جامعه رو کاهش دهد؛آمار طلاق،خلاف،دزدی و… ک بدلیله پیدا نکردنه کاری با حداقل نیازهایِ زندگی و بیمه و… است رو کاهش دهد؛حال ب آقایان بگویید ک در کشوره اسلامی ک پیامبرش میفرماید لااکراه فی دین نمیتوانند کشور را با سیستمه برده داری،زور و اجبار و ایجاد رعب و تهدید در دله جوان و مردمش اداره کنند؛قانون میبایست همه طیفی رو پوشش دهد و در سال ۹۸ در جهان ما هنوز سیستمه ۲۰۰سال پیشِ زور و جبر رو ب کار گرفته و در پاسخ ب مخالفانمون آنها را محکوم ب ندانستن و … می کنیم؛جوان ۲۹ ساله بدلیله مشکلات با مدرکه ارشد کارگری میکند و بیمه ندارد در صورتیکه میتوانست استخدام شود و۲سال حقوقش را ب نیروهای مسلح برایه تقویته بنیه ی دفاعی اختصاص دهد نه اینکه تا ۴۴ سالگی قانون طرف رو بلاتکلیف رهاکند و بعد یه تکه کاغذ تقدیمش کند ک شاملِ معافیته سنی شدی و تمام فرصتهای زندگی اش رو یکی پس از دیگری بکشد این شیوه چ نفعی بحال شخص،نیروهای مسلح،مملکت و بحث دفاعیش و… دارد نمیدانم!!

    پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.