مهمترین اقدامات ابوترابی در منطقه مهردشت

۸– پیگیری آبرسانی به روستاهای خونداب و علی آباد که در حال حاضر مراحل اجرایی خود را می گذراند
– حل مشکل زمین های طاق جوب علویجه پس از ۴۰ سال انتظار
– پیگیری ارتقاء جایگاه بخش مهردشت به شهرستان؛البته این موضوع به دلیل توقف طرح تقسیمات کشوری در حال حاضر در وزارت کشور راکد مانده است.
– پیگیری استقلال و راه اندازی ثبت اسناد و املاک مهردشت به عنوان خواسته ۱۵ ساله مردم
– پیگیری حل مشکل آب آشامیدنی روستای حسین آباد
– پیگیری دو بانده کردن جاده پلیس راه به سمت علویجه به میزان ۲۲ و نیم کیلومتر
– پیگیری دو بانده کردن جاده علویجه به دهق
– پیگیری اجرای روکش آسفالت میر آباد به سمت حسین آباد
– پیگیری ایمن سازی یکی از نقاط پر خطرجاده ای منطقه مهردشت در روستای دماب
– پیگیری اخذ خودروهای آتش نشانی برای شهرک های صنعتی علویجه و دهق
– پیگیری پروژه آب رسانی به روستاهای خونداب و علی آباد که در حال حاضر مراحل اجرایی خود را می گذراند.