دیدار ابوترابی با استاد احمدی سومین دریافت کننده دکترای هنری نجف آباد

ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد و تیران و کرون با همراهی صالحی رئیس جدید اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و خواجوی مدیر امور هنری این اداره ضمن حضور در منزل استاد احمد احمدی پیش کسوت خوشنویسی نجف آباد و کشور از نزدیک با آثار و فعالیت های این استاد آشنا شد.

استاد احمدی که کسب مدرک ممتازی خط را در سال شصت و هشت، فوق ممتاز را در هشتاد و شش و استادی انجمن خوشنویسان را در سال نود کسب کرده بود، پس از غیوری در موسیقی و راعی در مجسمه سازی سومین هنرمند این شهر است که افتخار کسب عنوان گواهینامه درجه یک هنر را کسب می کند.
کسب بیش از پنجاه عنوان کشوری و بین المللی در صحنه های مختلف از جمله جشنواره های بین المللی حلیه،قدیر و اریکا در ترکیه، برپایی چندین نمایشگاه در کشورهای اسلامی منطقه و دیگر استان های کشور،ریاست انجمن خوشنویسان نجف آباد از سال هفتاد وچهار تاکنون و نائب رئیسی خانه هنرمندان از دیگر افتخارات این هنرمند فرهیخته به شمار می آید.
داوری در چهار جشنواره کشوری، تدریس در مراکزی مانند دانشگاه سپهر اصفهان،موسسه آموزش عالی سمیه نجف آباد و پیگیری جدید موضوع تدریس از سال شصت و هفت تاکنون دیگر نقاط درخشان کارنامه هنری احمدی را تشکیل می دهد.

آموزش بیش از 3 هزار نفر از علاقه مندان رشته خطاطی در سالهای اخیر که منجر به ورود حدود 100 نفر از آنها به بازار اشتغال در حوزه های هنری شده دیگر فعالی